mirkyti

mirkyti
mirkýti, mir̃ko (mir̃kia), mir̃kė tr. 1. R, K laikyti vandenyje ar kokiame kitame skystyje, kad sušlaptų ar įgytų kokių ypatybių: Aš mirkaũ linus, t. y. marko[je] laikau J. Aš drabužius mirkaũ, t. y. vandeny laikau įmerkęs J. Velykų panedėlė[je] jaunūmenė, ankstie kėlusi, laistė [v]andeniu tebeguliančiūsius arba, ištraukusi iš patalo, nešė į upalį ir būtinai nuneštąjį mirkė M.Valanč. Vaikas piene mirko duoną Ašb. Gal nebūs dideliai sūra [mėsa] – keturiais vandenims mirkiau Mžk. Nemirkýta silkė Klvr. Audeklą mir̃kia, an pievų kloja Nmč. Aš savo vainikužėlį, aš savo žaliukužėlį ant rūtužių laikyčiau, rincvynužy mirkýčiau JD271. | prk.: Ašarose mir̃kė (nuolat virkdė) pačią Krš. Dažnai ir teisybė ašarose mirkyta (apverkta) KrvP(Ds). Gražus mano vainikėlis, gražiai išnešiotas, per tris nedėlias ašarėlės mirkytas LTR(Ps). ^ Mergelė balta, kaip piene mirkyta (labai balta) . Mergelių žodeliai meduj mirkyti (labai meilūs) . Bagoto širdis baloj mirkyta, pekloj džiovyta (turtingas – kietos širdies) KrvP(Ndz). | refl. tr., intr.: Kojas mirkýtis KI480. Tau reikia mirkýtis vonion Lp. Tiktai patys mirkysitėsi ir skandysitės MP258. 2. drėkinti, šlapinti: O kapą kaip tas rudens lietus mirko kasdien karčios likusiųjų ašaros J.Bil. Lietus mirkė jo šieną . 3. merkti į padažą, dažyti: Kabina košę, bet nemirko į taukus Pln. Ne mirkýti, ale su šaukštu semti reik Šll. Bet ans atsakė ir tarė jiems: Viens yra iš dvylikos, kursai mirkia su manim bliūde Ch1Mr14,20. \ mirkyti; apmirkyti; atmirkyti; įmirkyti; išmirkyti; numirkyti; pamirkyti; permirkyti; primirkyti; sumirkyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • mirkyti — mirkýti vksm. Dėmėtą viẽtą kẽletą valandų̃ mirkiaũ actè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atmirkyti — tr. 1. R40, KII36 palaikyti ką sukietėjusį vandenyje, kad vėl pasidarytų minkštas: Sudžiūvusią duoną reikia pirma atmirkyti, kad dantų neišsilaužtum Pg. Kai sudžiūsta molis, reikia atmirkyt Ds. Mirkyti atmirkėme, bet kas bus su tuo išdžiovinimu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vilgyti — vìlgyti, o ( ia), ė tr. K, Rtr, Š, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ, LzŽ, OGLII378; Sut, N, L 1. truputį drėkinti paviršių: Vanduo šiltas rankoms, vìlgyti duoną minkant J. Gerai neatsimena, bet, rodos, jinai (motina) vilgydavo [duonos plutą] sūriu kmynais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukaitinti — sukai̇̃tinti vksm. Aliẽjų (rei̇̃kia) sukai̇̃tinti, mirkýti svogū̃nų žiedeliùs į tẽšlą ir kèpti, kol pagel̃s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antramarkė — antrãmarkė sf. (1), añtramarkė (1) linmarka, kurioje tais pačiais metais antrą kartą merkiami linai: Antrãmarkėj mirkyti linai ne tokie gražūs Vb. Linus pamerksime añtramarkėj Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmirkyti — tr. palaikyti kurį laiką vandenyje ar kokiame kitame skystyje: Žirnius apmirkiau, kad išmirktum J. Silkes gerokai apmirkyti, kad nebūtų tokios sūrios rš. Mėsą apmirkiam gerai sūryme ir nešam rūkyt Ds. mirkyti; apmirkyti; atmirkyti; įmirkyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bristi — brìsti, breñda (brẽda R, K, Skr, Mlt, Lkv, Vvr, briñda Slnt, Plt, Ms), brìdo 1. intr. SD19 eiti per vandenį, klampią ar augalų prižėlusią vietą: Karvės breñda per upę Pn. Negalėjo krašte maudytis, brẽda į patį vidurį Gs. Ko bredì į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dažyluoti — ×dažyluoti, uoja, ãvo tr. tepti dažais, mirkyti, vilgyti: Vieni verpia, kiti vandeniu siūlą dažyluoja Vlk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dažyti — dažyti, dãžo, dãžė 1. tr. R merkti, mirkyti, vilgyti: Duonos kąsnį į taukus dažyti K. Man patinka skryliai su taukais dažyt Ps. Dažyk dažyk, sauso negali valgyti Srv. Įsipilk aliejaus su druska ir dažyk Grš. Bet ir gaigalėlis be pertrūkio dažo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • degutinti — degùtinti, ina, ino tr. degutu mirkyti, degutuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”